I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.10.2010

15.11.2010

kompleksowa

8.12.2010

3.02.2011

Wystąpienie

 

23.05.2013

5.06.2013

problemowa

5.06.2013

9.07.2013

Wystąpienie

 

4.04.2014

5.06.2014

kompleksowa

18.06.2014

14.08.2014

Wystąpienie

 

14.02.2018

23.03.2018

kompleksowa

6.04.2018

30.05.2018

Wystąpienie

 

17.01.2022

22.03.2022

kompleksowa

8.04.2022

30.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.11.2010

24.11.2010

problemowa

8.12.2010

3.02.2011

Wystąpienie

 

3.06.2013

5.06.2013

problemowa

5.06.2013

9.07.2013

Wystąpienie

 

23.05.2014

5.06.2014

problemowa

18.06.2014

14.08.2014

Wystąpienie

 

13.03.2018

15.03.2018

problemowa

6.04.2018

30.05.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.03.2018

23.03.2018

problemowa

6.04.2018

30.05.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.03.2022

18.03.2022

problemowa

8.04.2022

30.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie