I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.06.2011

5.07.2011

doraźna

5.07.2011

18.08.2011

Wystąpienie

 

17.07.2012

17.09.2012

kompleksowa

26.09.2012

15.11.2012

Wystąpienie

 

6.05.2013

doraźna

6.05.2013

17.05.2013

Wystąpienie

 

13.01.2016

21.03.2016

kompleksowa

8.04.2016

8.06.2016

Wystąpienie

 

20.02.2020

7.05.2020

kompleksowa

26.05.2020

26.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Nr 2 w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.11.2010

16.12.2010

problemowa

20.12.2010

9.02.2011r.

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum Nr 3 w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.09.2012

14.12.2012

problemowa

26.09.2012

15.11.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.02.2016

25.02.2016

problemowa

8.04.2016

8.06.2016r.

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.02.2016

4.03.2016

problemowa

8.04.2016

8.06.2016r.

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Łukowski Ośrodek Kultury w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2016

15.03.2016

problemowa

8.04.2016

8.06.2016r.

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.03.2020

13.03.2020

problemowa

26.05.2020

26.06.2020

Wystąpienie

Wystąpienie