I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.10.2010

10.11.2010

kompleksowa

7.12.2010

28.01.2011

Wystąpienie

 

9.06.2014

29.07.2014

kompleksowa

22.08.2014

2.10.2014

Wystąpienie

 

23.04.2018

13.06.2018

kompleksowa

29.06.2018

10.08.2018

Wystąpienie

 

21.04.2022

14.06.2022

kompleksowa

24.06.2022

12.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Krzczonowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.10.2010

18.10.2010

problemowa

7.12.2010

28.01.2011

Wystąpienie

 

22.07.2014

25.07.2014

problemowa

22.08.2014

2.10.2014

Wystąpienie

 

21.05.2018

8.06.2018

problemowa

29.06.2018

10.08.2018

Wystąpienie

 

23.05.2022

27.05.2022

problemowa

24.06.2022

12.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie