I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne -

dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.03.2013

28.05.2013

kompleksowa

11.06.2013

15.07.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych 

19.05.2017

12.07.2017

kompleksowa

21.07.2017

4.09.2017

Wystąpienie

 

21.04.2021

27.05.2021

kompleksowa

9.06.2021

7.07.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głusku z siedzibą w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.11.2000

8.12.2000

problemowa

21.12.2010

10.02.2011

Wystąpienie

 

13.05.2013

15.05.2013

problemowa

11.06.2013

15.07.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Samorządowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Dominowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.05.2013

15.05.2013

problemowa

11.06.2013

15.07.2013

Wystąpienie

 

25.05.2017

6.06.2017

problemowa

21.07.2017

4.09.2017

Wystąpienie