I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2010

10.11.2010

doraźna

29.11.2010

11.01.2011

Wystąpienie

 

29.11.2010

 

9.05.2012

10.07.2012

kompleksowa

23.07.2012

17.09.2012

Wystąpienie

 

22.03.2016

11.05.2016

kompleksowa

25.05.2016

6.07.2016

Wystąpienie

 

5.05.2020

24.06.2020

kompleksowa 

3.07.2020 

 4.08.2020

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.06.2012

10.07.2012

problemowa

23.07.2012

17.09.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.04.2016

29.04.2016

problemowa

25.05.2016

6.07.2016

Wystąpienie