I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.09.2010

16.11.2010

kompleksowa

1.12.2010

27.01.2011

Wystąpienie

 

8.09.2014

13.11.2014

kompleksowa

5.12.2014

4.02.2015

Wystąpienie

 

27.11.2015

22.12.2015

sprawdzająca

22.12.2015

28.01.2016

Wystąpienie

 

21.09.2018

29.10.2018

kompleksowa

15.11.2018

9.01.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Krzaku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.10.2010

problemowa

1.12.2010

27.01.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Centrum Usług Wspólnych w Nieliszu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.10.2018

5.10.2018

problemowa

15.11.2018

9.01.2019

Wystąpienie 

 

 

11.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Centrum Integracji Społecznej w Stawie Noakowskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.10.2018

12.10.2018

problemowa

15.11.2018

9.01.2019

Wystąpienie