I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.09.2010

9.11.2010

kompleksowa

8.12.2010

27.01.2011

Wystąpienie

 

5.08.2014

4.09.2014

kompleksowa

19.09.2014

12.11.2014

Wystąpienie

 

21.06.2018

2.08.2018

kompleksowa

31.08.2018

24.10.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Obsługi Szkół w Dzwoli

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.10.2010

9.11.2010

problemowa

8.12.2010

24.01.2010

Wystąpienie

 

25.08.2014

28.08.2014

problemowa

19.09.2014

12.11.2014

Wystąpienie