I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.08.2010

27.10.2010

kompleksowa

26.11.2010

25.01.2011

Wystąpienie

 

4.08.2014

19.09.2014

kompleksowa

3.10.2014

1.12.2014

Wystąpienie

 

27.07.2018

13.09.2018

kompleksowa

28.09.2018

26.11.2018

Wystąpienie

Korekta wniosku pokontrolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Borzechowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2010

27.10.2010

problemowa

26.11.2010

25.01.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Kłodnicy Dolnej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2010

22.10.2010

problemowa

26.11.2010

25.01.2011

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.08.2018

16.08.2018

problemowa

28.09.2018

26.11.2018

Wystąpienie