I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.08.2010

8.10.2010

kompleksowa

5.11.2010

23.12.2010

Wystąpienie

 

11.06.2014

19.08.2014

kompleksowa

16.09.2014

13.11.2014

Wystąpienie

 

30.10.2014

31.10.2014

31.10.2014

 

20.08.2018

22.10.2018

kompleksowa

30.10.2018

28.12.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.09.2010

30.09.2010

problemowa

5.11.2010

23.12.2010

Wystąpienie

 

30.08.2018

6.09.2018

problemowa

30.10.2018

28.12.2018

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Wyrykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.09.2010

29.09.2010

problemowa

5.11.2010

23.12.2010

Wystąpienie

 

15.07.2014

29.07.2014

problemowa

16.09.2014

13.11.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Kaplonosach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.09.2010

27.09.2010

problemowa

5.11.2010

23.12.2010

Wystąpienie

 

22.07.2014

23.07.2014

problemowa

16.09.2014

13.11.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

31.07.2014

6.08.2014

problemowa

16.09.2014

13.11.2014

Wystąpienie