I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.08.2010

27.10.2010

kompleksowa

26.11.2010

11.01.2011

Wystąpienie

 

9.06.2014

8.08.2014

kompleksowa

3.09.2014

21.10.2014

Wystąpienie

 

 4.06.2018

18.07.2018

kompleksowa

30.07.2018 

6.09.2018

Wystąpienie

 

6.08.2018

7.08.2018

uzupełniająca

7.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.10.2010

20.10.2010

problemowa

26.11.2010

29.12.2010

Wystąpienie

 

19.06.2018

26.06.2018

problemowa

30.07.2018

6.09.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Chodlu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.10.2010

27.10.2010

problemowa

26.11.2010

29.12.2010

Wystąpienie

 

8.07.2014

28.07.2014

problemowa

3.09.2014

21.10.2014

Wystąpienie

(wspólne z kontrolą kompleksową UG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chodlu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.07.2014

problemowa

3.09.2014

21.10.2014

Wystąpienie