I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.10.2010

21.10.2010

sprawdzająca

21.10.2010

10.12.2010

Wystąpienie

 

22.05.2013

30.08.2013

kompleksowa

17.09.2013

30.10.2013

Wystąpienie

 

30.09.2014

20.10.2014

 sprawdzająca

 20.10.2014

 28.11.2014

Wystąpienie

 

21.08.2017

16.10.2017

kompleksowa

3.11.2017

28.12.2017

Wystąpienie

 

2.08.2021

21.09.2021

kompleksowa

4.10.2021

8.11.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wojcieszkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.08.2013

30.08.2013

problemowa

17.09.2013

30.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Wojcieszkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.08.2013

23.08.2013

problemowa

30.08.2013

28.10.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.10.2017

16.10.2017

problemowa

3.11.2017

28.12.2017

Wystąpienie