I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.07.2010

5.10.2010

kompleksowa

28.10.2010

17.12.2010

Wystąpienie

 

5.03.2014

14.04.2014

kompleksowa

25.04.2014

24.06.2014

Wystąpienie

 

8.03.2018

12.04.2018

kompleksowa

24.04.2018

6.06.2018

Wystąpienie

 

11.03.2022

9.05.2022

kompleksowa

20.05.2022

21.06.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Obsługi Szkół w Wilkołazie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.07.2010

4.08.2010

problemowa

28.10.2010

17.12.2010

Wystąpienie

 

7.04.2014

14.04.2014

problemowa

25.04.2014

24.06.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkołazie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.03.2018

23.03.2018

problemowa

24.04.2018

6.06.2018

Wystąpienie