I. Kontrole w Urzędzie Gminy

  

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.06.2010

13.09.2010

kompleksowa

4.10.2010

3.12.2010

Wystąpienie

 

21.11.2014

19.12.2014

kompleksowa

16.01.2015

10.03.2015

Wystąpienie

 

25.10.2018

4.12.2019

kompleksowa

21.12.2018

4.02.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zakład Usług Komunalnych w Tarnawatce (zlikwidowany z dniem 30 września 2010r.)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.08.2010

3.09.2010

problemowa

4.10.2010

3.12.2010

Wystąpienie

 

Wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu do wójta gminy z kontroli kompleksowej

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.01.2015

9.01.2015

problemowa

16.01.2015

10.03.2015

Wystąpienie