I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.06.2010

17.09.2010

kompleksowa

15.10.2010

14.12.2010

Wystąpienie

 

14.08.2014

24.09.2014

kompleksowa

10.10.2014

9.12.2014

Wystąpienie

 

19.07.2018

29.08.2018

kompleksowa

6.09.2018

11.12.2018

Wystąpienie

 

26.10.2018

31.10.2018

uzupełniająca

odmowa

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Szczebrzeszynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.09.2014

30.09.2014

problemowa

10.10.2014

9.12.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.09.2014

2.10.2014

problemowa

10.10.2014

9.12.2014

Wystąpienie