I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.10.2010

19.10.2010

sprawdzająca

2.11.2010

13.12.2010

Wystąpienie

 

5.08.2013

12.09.2013

kompleksowa

2.10.2013

18.11.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

31.03.2017

14.06.2017

kompleksowa

3.07.2017

22.08.2017

 Wystąpienie

 

11.05.2021

19.07.2021

kompleksowa

9.08.2021

20.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszczacu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.08.2013

4.09.2013

problemowa

2.10.2013

18.11.2013

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Piszczacu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.04.2017

28.04.2017

problemowa

3.07.2017

22.08.2017

Wystąpienie