I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.10.2010

3.11.2010

sprawdzająca

3.11.2010

21.12.2010

Wystąpienie

 

10.05.2013

10.07.2013

kompleksowa

15.07.2013

27.08.2013

Wystąpienie

 

15.01.2015

30.01.2015

sprawdzająca

30.01.2015

23.03.2015

 Wystąpienie

 

1.08.2017

7.09.2017

kompleksowa

29.09.2017

10.11.2017

Wystąpienie

 

8.07.2021

1.09.2021

kompleksowa

17.09.2021

19.10.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Szkół w Dubience

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.07.2013

3.07.2013

problemowa

15.07.2013

27.08.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubience

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.06.2013

24.06.2013

15.07.2013

problemowa

27.08.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Kultury w Dubience

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.08.2017

7.09.2017

problemowa

29.09.2017

10.11.2017

Wystąpienie