I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.11.2010

8.11.2010

sprawdzająca

8.11.2010

20.12.2010

Wystąpienie

 

22.05.2013

2.08.2013

kompleksowa

28.08.2013

23.10.2013

Wystąpienie

 

 

3.11.2014

 

19.12.2014

 

sprawdzająca

19.12.2014

16.01.2015

 Wystąpienie

 

21.08.2017

13.10.2017

kompleksowa

27.10.2017

29.11.2017

Wystąpienie

 

7.07.2021

20.08.2021

kompleksowa

25.08.2021

7.10.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Dom Kultury w Woli Gutowskiej (poprzednio – Gminne Centrum Kultury w Adamowie)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.07.2013

11.07.2013

problemowa

28.08.2013

18.10.2013

Wystąpienie

 

26.11.2014

sprawdzająca

26.11.2014

9.01.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.07.2013

1.08.2013

problemowa

28.08.2013

18.10.2013

Wystąpienie

 

25.11.2014

14.01.2015

sprawdzająca

14.01.2015

2.04.2015

Wystąpienie

Pismo do wójta gminy 

24.02.2015

10.03.2015

problemowa

10.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Adamowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.06.2013

2.08.2013

problemowa

28.08.2013

18.10.2013

Wystąpienie

 

 21.11.2014

 28.11.2014

sprawdzająca

1.12.2014 

9.01.2015 

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Adamowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.07.2013

15.07.2013

problemowa

28.08.2013

18.10.2013

Wystąpienie

 

27.11.2014

28.11.2014

sprawdzająca

28.11.2014

9.01.2015 

 Wystąpienie