I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- dostępność cyfrowa

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.09.2010

30.09.2010

sprawdzająca

30.09.2010

25.11.2010

Wystąpienie

 

27.06.2013

20.08.2013

kompleksowa

3.09.2013

30.09.2013

Wystąpienie

 

26.06.2017

10.08.2017

kompleksowa

1.09.2017

30.10.2017

Wystąpienie

 

4.05.2021

22.06.2021

kompleksowa

6.07.2021

5.08.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baczkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.09.2012

14.09.2012

problemowa

9.11.2012

19.12.2012

Wystąpienie