I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.09.2010

30.09.2010

problemowa

30.09.2010

30.11.2010

Wystąpienie

 

9.11.2012

21.12.2012

kompleksowa

4.01.2013

28.02.2013

Wystąpienie

 

3.11.2016

7.12.2016

kompleksowa

19.12.2016

8.02.2017

Wystąpienie

 

12.10.2020

4.12.2020

kompleksowa

18.12.2020

19.01.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uchaniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.12.2012

18.12.2012

problemowa

4.01.2013

28.02.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Teratynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.12.2012

21.12.2012

problemowa

4.01.2013

28.02.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Gminny Zakład Komunalny w Uchaniach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.11.2016

7.12.2016

problemowa

19.12.2016

8.02.2017

Wystąpienie