I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.09.2010

30.09.2010

sprawdzająca

30.09.2010

25.11.2010

Wystąpienie

 

20.05.2011

27.05.2011

doraźna

16.06.2011

27.07.2011

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

27.02.2013

10.05.2013

kompleksowa

20.05.2013

5.07.2013

Wystąpienie

 

23.02.2017

13.04.2017

kompleksowa

8.05.2017

21.06.2017

Wystąpienie

 

21.01.2021

10.03.2021

kompleksowa

31.03.2021

10.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zakład Usług Komunalnych w Stężycy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.09.2010

30.09.2010

problemowa

30.09.2010

29.11.2010

Wystąpienie

 

19.05.2011

24.05.2011

doraźna

16.06.2011

27.07.2011

Wystąpienie

 

8.04.2013

10.05.2013

problemowa

20.05.2013

4.07.2013

Wystąpienie

 

8.03.2021

19.03.2021

problemowa

31.03.2021

10.05.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Stężycy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.04.2013

5.04.2013

problemowa

20.05.2013

4.07.2013

Wystąpienie

 

3.04.2017

13.04.2017

problemowa

8.05.2017

21.06.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Stężycy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.03.2013

problemowa

20.05.2013

4.07.2013

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Szkoła Podstawowa w Rokitni Nowej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.03.2013

problemowa

20.05.2013

4.07.2013

Wystąpienie