I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.07.2010

13.09.2010

kompleksowa

27.09.2010

23.11.2010

Wystąpienie

 

22.05.2014

25.06.2014

kompleksowa

3.07.2014

26.08.2014

Wystąpienie

 

19.04.2018

23.05.2018

kompleksowa

5.06.2018

4.07.2018

Wystąpienie

 

8.07.2021

15.07.2021

doraźna

15.07.2021

7.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

2.03.2022

11.04.2022

kompleksowa

29.04.2022

14.06.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.08.2010

4.08.2010

problemowa

27.09.2010

23.11.2010

Wystąpienie

 

9.06.2010

10.06.2010

problemowa

3.07.2014

26.08.2014

Wystąpienie

 

14.03.2022

4.04.2022

problemowa

29.04.2022

14.06.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Starym Brusie (poprzednio – Zespół Szkół w Starym Brusie)

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.08.2010

17.08.2010

problemowa

27.09.2010

23.11.2010

Wystąpienie

 

2.06.2014

6.06.2014

problemowa

3.07.2014

26.08.2014

Wystąpienie

 

9.07.2021

doraźna

15.07.2021

7.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

  

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.05.2018

15.05.2018

doraźna

5.06.2018

4.07.2018

Wystąpienie