I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.07.2010

15.09.2010

kompleksowa

27.09.2010

25.11.2010

Wystąpienie

 

8.09.2014

7.11.2014

kompleksowa

19.11.2014

7.01.2015

Wystąpienie

 

8.11.2018

21.12.2018

kompleksowa

17.01.2019

25.02.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.08.2010

13.09.2010

problemowa

27.09.2010

25.11.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie – Osadzie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.11.2018

29.11.2018

problemowa

17.01.2019

25.02.2019

Wystąpienie