I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.09.2010

1.10.2010

sprawdzająca

1.10.2010

25.11.2010

Wystąpienie

 

1.08.2013

9.09.2013

kompleksowa

23.09.2013

8.11.2013

Wystąpienie

 

13.10.2014

27.10.2014

sprawdzająca

27.10.2014

28.11.2014

Wystąpienie

 

13.09.2017

13.10.2017

kompleksowa

25.10.2017

8.12.2017

Wystąpienie

 

13.09.2021

25.10.2021

kompleksowa

8.11.2021

6.12.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Ośrodek Pomocy Społecznej w Dorohusku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.09.2013

4.09.2013

problemowa

23.09.2013

8.11.2013

Wystąpienie

 

26.09.2017

11.10.2017

problemowa

25.10.2017

8.12.2017

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.08.2013

30.08.2013

problemowa

23.09.2013

8.11.2013

Wystąpienie