I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępno¶ć cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.10.2010

15.10.2010

sprawdzająca

15.10.2010

3.12.2010

Wystąpienie

 

27.02.2013

30.04.2013

kompleksowa

15.05.2013

25.06.2013

Wystąpienie

 

19.04.2017

21.06.2017

kompleksowa

6.07.2017

30.08.2017

Wystąpienie

 

26.05.2021

30.06.2021

kompleksowa

12.07.2021

09.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białopolu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.02.2013

4.02.2013

problemowa

15.05.2013

25.06.2013

Wystąpienie