I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.05.2010

9.08.2010

kompleksowa

3.09.2010

27.10.2010

Wystąpienie

 

6.03.2014

9.05.2014

kompleksowa

21.05.2014

8.07.2014

Wystąpienie

 

17.04.2018

30.05.2018

kompleksowa

18.06.2018

30.07.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.07.2010

21.07.2010

problemowa

3.09.2010

27.10.2010

Wystąpienie

 

23.04.2014

5.05.2014

problemowa

21.05.2014

8.07.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Michowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.10.2015

3.11.2015

doraźna

3.11.2015

21.12.2015

Wystąpienie

 

10.05.2018

17.05.2018

problemowa

18.06.2018

30.07.2018

Wystąpienie