I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.09.2010

9.09.2010

doraźna

10.09.2010

27.10.2010

Wystąpienie

 

20.09.2010

21.09.2010

21.09.2010

30.01.2012

8.03.2012

kompleksowa

15.03.2012

9.05.2012

Wystąpienie

 

22.03.2016

20.05.2016

kompleksowa

30.05.2016

8.07.2016

Wystąpienie

 

15.06.2020

30.06.2020

kompleksowa

13.07.2020

31.07.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

a) Powiatowy Zarzd Dróg w Hrubieszowie


Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wyst±pienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.09.2010

9.09.2010

doraĽna

10.09.2010

27.10.2010

Wyst±pienie

 

6.03.2012

problemowa

15.03.2012

26.04.2012

Wyst±pienie

 

 

 

 

 

 

 

 


b) Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie


Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wyst±pienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.03.2012

problemowa

15.03.2012

26.04.2012

Wyst±pienie

 

 

 

 

 

 

 

 


c) Zespół Szkół Nr 1 w Hrubieszowie


Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wyst±pienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.02.2012

9.02.2012

problemowa

15.03.2012

26.04.2012

Wyst±pienie

 

 

 

 

 

 

 

 


d) Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie


Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wyst±pienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.02.2012

24.02.2012

problemowa

15.03.2012

9.05.2012

Wyst±pienie

 

 

 

 

 

 

 

 


e) Powiatowy Urz±d Pracy w Hrubieszowie


Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wyst±pienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.05.2016

13.05.2016

problemowa

30.05.2016

8.07.2016

Wyst±pienie