I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.05.2010

23.07.2010

kompleksowa

6.08.2010

1.10.2010

Wystąpienie

 

11.09.2014

27.10.2014

kompleksowa

12.11.2014

15.12.2014

Wystąpienie

 

16.05.2015

25.05.2015

 sprawdzająca

29.05.2015

8.07.2015

Wystąpienie

 

10.03.2017

14.03.2017

doraźna

24.03.2017

4.05.2017

Wystąpienie

 

9.11.2018

21.01.2019

kompleksowa

4.02.2019

25.03.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Mełgwi

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.05.2010

9.06.2010

problemowa

6.08.2010

1.10.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa w Krępcu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.10.2014

21.10.2014

Problemowa

12.11.2014

15.12.2014

Wystąpienie

 

20.05.2015

29.05.2015

sprawdzająca

2.06.2015

8.07.2015

Wystąpienie

 

problemowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.10.2014

13.10.2014

problemowa

12.11.2014

15.12.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.01.2019

14.01.2019

problemowa

4.02.2019

25.03.2019

Wystąpienie