I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.04.2010

16.07.2010

kompleksowa

30.07.2010

23.09.2010

Wystąpienie

 

14.05.2014

11.07.2014

kompleksowa

4.08.2014

22.09.2014

Wystąpienie

 

21.08.2018

2.10.2018

kompleksowa

12.10.2018

29.11.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Oświatowy w Żółkiewce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.07.2010

15.07.2010

problemowa

30.07.2010

23.09.2010

Wystąpienie

 

23.06.2014

26.06.2014

problemowa

4.08.2014

22.09.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zakład Usług Komunalnych w Żółkiewce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.09.2018

14.09.2018

kompleksowa

12.10.2018

29.11.2018

Wystąpienie