I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.05.2010

20.07.2010

kompleksowa

30.07.2010

21.09.2010

Wystąpienie

 

29.09.2014

13.11.2014

kompleksowa

5.12.2014

26.01.2014

Wystąpienie

 

26.11.2018

21.01.2019

kompleksowa

1.02.2019

11.03.2019

Wystąpienie

Korekta wniosku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Administracyjny Szkół w Sernikach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.07.2010

20.07.2010

problemowa

30.07.2010

21.09.2010

Wystąpienie

 

30.10.2014

12.11.2014

problemowa

5.12.2014

26.01.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Sernikach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.01.2019

17.01.2019

problemowa

1.02.2019

11.03.2019

Wystąpienie