I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.05.2010

9.07.2010

kompleksowa

26.07.2010

15.09.2010

Wystąpienie

 

3.08.2010

4.08.2010

uzupełniająca

9.08.2010

 

7.04.2014

16.05.2014

kompleksowa

29.05.2014

14.07.2014

Wystąpienie

 

6.03.2018

16.05.2018

kompleksowa

6.06.2018

17.07.2018

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego 

8.02.2022

29.04.2022

kompleksowa

29.04.2022

30.05.2022 

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Różance

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

1.07.2010

5.07.2010

problemowa

26.07.2010

10.09.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.07.2010

6.07.2010

problemowa

26.07.2010

10.09.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szkoła Podstawowa w Żukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.05.2014

14.05.2014

Problemowa

29.05.2014

14.07.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.04.2018

19.04.2018

problemowa

6.06.2018

17.07.2018

Wystąpienie