I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.04.2010

28.05.2010

kompleksowa

24.06.2010

24.08.2010

Wystąpienie

 

25.11.2010

26.11.2010

doraźna

26.11.2010

20.12.2010

Wystąpienie

 

25.03.2014

29.05.2014

kompleksowa

13.06.2014

7.08.2014

Wystąpienie

 

12.06.2018

26.07.2018

kompleksowa

1.08.2018

17.09.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Turobinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.05.2010

19.05.2010

problemowa

24.08.2010

24.08.2010

Wystąpienie

 

27.05.2014

28.05.2014

problemowa

13.06.2014

7.08.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turobinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.05.2010

19.05.2010

problemowa

24.08.2010

24.08.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Turobinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

2.07.2018

6.07.2018

problemowa

1.08.2018

17.09.2018

Wystąpienie