I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.04.2010

4.06.2010

kompleksowa

23.06.2010

23.08.2010

Wystąpienie

 

24.03.2014

6.06.2014

kompleksowa

26.06.2014

25.08.2014

Wystąpienie

 

22.05.2018

10.08.2018

kompleksowa

27.08.2018

23.10.2018

Wystąpienie

 

 7.06.2022

29.07.2022

kompleksowa

29.08.2022

6.10.2022

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.05.2010

21.05.2010

problemowa

23.06.2010

23.08.2010

Wystąpienie

 

8.05.2014

13.05.2014

problemowa

26.06.2014

25.08.2014

Wystąpienie

 

23.06.2022

29.06.2022

problemowa

29.08.2022

6.10.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

b) Zespół Szkół w Sławatyczach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.05.2010

12.05.2010

problemowa

23.06.2010

23.08.2010

Wystąpienie

 

15.05.2014

16.05.2014

problemowa

26.06.2014

25.08.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9 i 13.05.2014

problemowa

26.06.2014

25.08.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.04.2014

5.05.2014

problemowa

26.06.2014

25.08.2014

Wystąpienie