I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.03.2010

10.06.2010

kompleksowa

5.07.2010

3.09.2010

Wystąpienie

 

15.04.2014

22.05.2014

kompleksowa

30.05.2014

29.08.2014

Wystąpienie

 

13.04.2018

21.05.2018

kompleksowa

30.05.2018

6.07.2018

Wystąpienie

 

14.04.2022

2.06.2022

kompleksowa

15.06.2022

25.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum w Aleksandrowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

27.05.2010

problemowa

5.07.2010

3.09.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.05.2018

14.05.2018

problemowa

30.05.2018

6.07.2018

Wystąpienie

 

23.05.2022

25.05.2022

problemowa

15.06.2022

25.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie