Informacja o wynikach działalności nadzorczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w 2009 roku

 

 

 

Tabela 1. Informacja o uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zbadanych w 2009 r.

 

Tabela 2. Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń (ogółem) organów jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych w 2009 roku

 

Tabela 3. Wyniki badania nadzorczego uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w 2009 roku

 

Tabela 4. Wyniki badania nadzorczego uchwał i zarządzeń zmieniających budżety jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych w 2009 roku

 

Tabela 5. Wyniki badania nadzorczego uchwał rad jednostek samorządu terytorialnego oraz zgromadzeń związków międzygminnych w sprawie absolutorium w 2009 roku

 

Tabela 6. Wyniki badania uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych (z wyjątkiem uchwał budżetowych, zmieniających budżet i w sprawie absolutorium) w 2009 roku