I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.04.2010

24.05.2010

kompleksowa

14.06.2010

11.08.2010

Wystąpienie

 

20.05.2010

28.05.2010

problemowa

14.06.2010

 

8.06.2010

9.06.2010

 

16.07.2014

3.09.2014

kompleksowa

12.09.2014

27.10.2014

Wystąpienie

 

9.10.2018

20.11.2018

kompleksowa

12.12.2018

29.01.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych i Kulturalnych w Ułężu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.05.2010

12.05.2010

problemowa

14.06.2010

11.08.2010

Wystąpienie

 

28.07.2014

1.08.2014

problemowa

12.09.2014

27.10.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Zakład Komunalny w Ułężu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.10.2018

14.11.2018

problemowa

12.12.2018

29.01.2019

Wystąpienie