I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2010

18.05.2010

kompleksowa

31.05.2010

28.07.2010

Wystąpienie

 

21.03.2014

29.05.2014

kompleksowa

13.06.2014

31.07.2014

Wystąpienie

 

3.04.2018

24.05.2018

kompleksowa

8.06.2018

16.07.2018

Wystąpienie

 

24.02.2022

8.04.2022 

kompleksowa

20.04.2022

30.05.2022 

 Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Michałowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.04.2010

30.04.2010

problemowa

31.05.2010

28.07.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.05.2014

28.05.2014

problemowa

13.06.2014

31.07.2014

Wystąpienie

 

10.05.2018

22.05.2018

problemowa

23.05.2018

16.07.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Centrum Usług Wspólnych w Sułowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

28.03.2022

1.04.2022

problemowa

20.04.2022

30.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie