I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.03.2010

24.05.2010

kompleksowa

21.06.2010

19.08.2010

Wystąpienie

 

problemowa

21.06.2010

 

21.08.2014

14.11.2014

kompleksowa

10.12.2014

5.02.2015

Wystąpienie

 

20.11.2018

24.01.2019

kompleksowa

19.02.2019

10.04.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Przedszkole Miejskie w Rejowcu Fabrycznym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.04.2010

24.05.2010

problemowa

21.06.2010

18.08.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.04.2010

24.05.2010

problemowa

21.06.2010

18.08.2010

Wystąpienie

 

8.10.2014

10.10.2014

problemowa

10.12.2014

5.02.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Klub Sportowy „Sparta” w Rejowcu Fabrycznym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.04.2010

27.04.2010

problemowa

21.06.2010

19.08.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zakład Wodociągów i Kanalizacji  w Rejowcu Fabrycznym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.09.2014

8.10.2014

problemowa

10.12.2014

5.02.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.09.2014

problemowa

10.12.2014

5.02.2014

Wystąpienie

 

14.10.2014

16.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

f) Szkoła Podstawowa w Rejowcu Fabrycznym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.11.2018

4.12.2018

problemowa

19.02.2019

10.03.2019

Wystąpienie