I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.05.2010

30.06.2010

doraźna

29.07.2010

4.08.2010

Wystąpienie

 

1.10.2010

12.11.2010

doraźna

4.01.2011

4.03.2011

Wystąpienie

 

12.04.2012

9.07.2012

kompleksowa

27.07.2012

17.09.2012

Wystąpienie

Uchwała Kolegium RIO w sprawie zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych

25.05.2015

doraźna

1.06.2015

14.07.2015

Wystąpienie

 

8.06.2016

23.09.2016

kompleksowa

10.11.2016

30.12.2016

Wystąpienie

 

27.02.2019

3.04.2019

problemowa

20.05.2019

11.07.2019

Wystąpienie

 

29.09.2020

17.11.2020

kompleksowa

29.12.2020

11.02.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.10.2010

20.10.2010

doraźna

4.01.2011

4.03.2011

Wystąpienie

 

18.07.2016

31.08.2016

problemowa

10.11.2016

30.12.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gimnazjum Nr 9 w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.04.2012

27.04.2012

problemowa

27.07.2012

14.09.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gimnazjum Nr 18 w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.05.2012

problemowa

27.07.2012

14.09.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Szkoła Podstawowa Nr 14 w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

22.05.2012

problemowa

27.07.2012

14.09.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Szkoła Podstawowa Nr 28 w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.05.2012

problemowa

27.07.2012

17.09.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.06.2012

18.06.2012

problemowa

27.07.2012

17.09.2012

Wystąpienie

 

13.07.2016

16.09.2016

problemowa

10.11.2016

30.12.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.06.2012

27.06.2012

Problemowa

27.07.2012

14.09.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.05.2015

29.05.2015

doraźna

9.06.2015

17.07.2015

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Centrum Kultury w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.07.2016

31.08.2016

problemowa

10.11.2016

30.12.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.08.2016

12.08.2016

problemowa

10.11.2016

30.12.2016

Wystąpienie