I. Kontrole w Urzędzie Gminy

  

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.03.2010

21.05.2010

kompleksowa

2.06.2010

2.08.2010

Wystąpienie

 

7.05.2010

12.05.2010

problemowa

2.06.2010

 

5.09.2011

20.09.2011

doraźna

26.09.2011

14.11.2011

Wystąpienie

 

sprawdzająca

26.09.2011

 

19.02.2014

5.05.2014

 kompleksowa

16.05.2014

10.07.2014

Wystąpienie

 

22.02.2018

12.04.2018

kompleksowa

25.04.2018

12.06.2018

Wystąpienie

 

7.03.2022

6.05.20222

kompleksowa

19.05.2022

9.06.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Szkoła Podstawowa w Fajsławicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

7.05.2010

12.05.2010

problemowa

2.06.2010

2.08.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Publiczne Gimnazjum w Fajsławicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.02.2014

27.02.2014

problemowa

16.05.2014

10.07.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Fajsławicach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.04.2018

12.04.2018

problemowa

25.04.2018

12.06.2018

Wystąpienie