I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.02.2010

14.04.2010

kompleksowa

14.05.2010

13.07.2010

Wystąpienie

 

25.03.2014

30.06.2014

kompleksowa

16.07.2014

12.09.2014

Wystąpienie

 

23.04.2018

30.07.2018

kompleksowa

24.08.2018

19.10.2018

Wystąpienie

 

30.03.2022

8.06.2022

kompleksowa

27.06.2022

29.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.03.2010

19.03.2010

problemowa

14.05.2010

13.07.2010

Wystąpienie

 

28.05.2014

11.06.2014

problemowa

16.07.2014

12.09.2014

Wystąpienie

 

26.05.2022

2.06.2022

problemowa

27.06.2022

29.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Zabielu

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.04.2010

14.04.2010

problemowa

14.05.2010

13.07.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół w Białce

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

6.04.2010

14.04.2010

problemowa

14.05.2010

13.07.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Zespół Szkół w Białej

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.06.2014

30.06.2014

problemowa

16.07.2014

12.09.2014

Wystąpienie