I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.02.2010

31.03.2010

kompleksowa i problemowa

6.05.2010

2.07.2010

Wystąpienie

 

24.03.2011

24.03.2011

doraźna

5.04.2011

16.05.2011

Wystąpienie

 

3.04.2012

5.04.2012

doraźna

5.04.2012

25.05.2012

Wystąpienie

 

7.03.2014

5.05.2014

kompleksowa

16.05.2014

26.06.2014

Wystąpienie

 

22.02.2018

12.04.2018

kompleksowa

25.04.2018

6.06.2018

Wystąpienie

 

12.01.2022

25.02.2022

kompleksowa

4.03.2022

13.04.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łopienniku Górnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2010

25.03.2010

problemowa

6.05.2010

2.07.2010

Wystąpienie

 

18.03.2014

28.03.2014

problemowa

16.05.2014

26.06.2014

Wystąpienie

 

26.03.2018

12.04.2018

problemowa

25.04.2018

6.06.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

15.04.2014

17.04.2014

problemowa

16.05.2014

26.06.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 c) Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku Górnym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.03.2018

3.04.2018

problemowa

25.04.2018

6.06.2018

Wystąpienie