I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.01.2010

12.03.2010

kompleksowa

9.04.2010

15.07.2010

Wystąpienie

 

8.06.2010

9.06.2010

uzupełniająca

9.06.2010

 

21.02.2014

1.04.2014

kompleksowa

17.04.2014

10.06.2014

Wystąpienie

 

3.02.2015

13.02.2015

sprawdzająca

13.02.2015 

 23.03.2015

Wystąpienie

Sprostowanie

6.02.2018

8.03.2018

kompleksowa

16.03.2018

10.05.2018

Wystąpienie

 

12.01.2022

18.02.2022

kompleksowa

11.03.2022

20.04.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Kraśniczynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.03.2014

26.03.2014

problemowa

17.04.2014

10.06.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.03.2014

26.03.2014

problemowa

17.04.2014

10.06.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.02.2018

23.02.2018

problemowa

16.03.2018

10.05.2018

Wystąpienie