I. Kontrole w Urzędzie Miasta i Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.03.2010

5.05.2010

kompleksowa

25.05.2010

16.07.2010

Wystąpienie

 

12.06.2013

25.06.2013

problemowa

8.07.2013

28.08.2013

Wystąpienie

 

7.07.2014

1.09.2014

kompleksowa

26.09.2014

24.11.2014

Wystąpienie

 

6.08.2018

25.10.2018

kompleksowa

9.11.2018

7.01.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół w Kocku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

19.04.2010

22.04.2010

problemowa

25.05.2010

15.07.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół w Poizdowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

23.04.2010

27.04.2010

problemowa

25.05.2010

15.07.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Dom Kultury w Kocku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.08.2014

1.09.2014

problemowa

26.09.2014

24.11.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

20.09.2018

26.09.2018

problemowa

9.11.2018

7.01.2019

Wystąpienie