I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.01.2010

31.03.2010

kompleksowa

26.04.2010

22.06.2010

Wystąpienie

 

4.09.2012

21.09.2012

doraźna

9.11.2012

19.12.2012

Wystąpienie

 

11.02.2014

19.03.2014

kompleksowa

4.04.2014

23.05.2014

Wystąpienie

 

29.01.2018

1.03.2018

kompleksowa

23.03.2018

16.05.2018

Wystąpienie

 

7.02.2022

23.03.2022

kompleksowa

8.04.2022

29.04.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zespół Szkół Nr 4 w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.03.2010

23.03.2010

problemowa

26.04.2010

14.06.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Specjalnych w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.03.2010

23.03.2010

problemowa

26.04.2010

14.06.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.03.2010

problemowa

26.04.2010

15.06.2010

Wystąpienie

 

11.03.2014

17.03.2014

problemowa

4.04.2014

23.05.2014

Wystąpienie

 

22.02.2018

26.02.2018

doraźna

23.03.2018

16.05.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.03.2010

problemowa

26.04.2010

14.06.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

30.03.2010

problemowa

26.04.2010

15.06.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) I Liceum Ogólnokształcące w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.09.2012

19.09.2012

doraźna

9.11.2012

19.12.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Zespół Szkół Nr 1 w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2014

6.03.2014

problemowa

4.04.2014

23.05.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2014

10.03.2014

problemowa

4.04.2014

23.05.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i) Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

12.02.2018

19.02.2018

problemowa

23.03.2018

16.05.2018

Wystąpienie

 

 

26.02.2018