I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2010

15.04.2010

kompleksowa

16.04.2010

8.6.2010

Wystąpienie

 

7.01.2014

17.03.201

kompleksowa

28.03.2014

26.05.2014

Wystąpienie

 

 9.03.2015

17.03.2015

sprawdzająca

17.03.2015

23.03.2015

 Wystąpienie

 

5.03.2018

16.04.2018

kompleksowa

30.04.2018

21.06.2018

Wystąpienie

 

30.03.2022

10.05.2022

kompleksowa

25.05.2022

7.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Firleju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2010

11.03.2010

problemowa

16.04.2010

8.6.2010

Wystąpienie

 

27.02.2014

17.03.2014

problemowa

28.03.2014

26.05.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

26.03.2018

11.04.2018

problemowa

30.04.2018

21.06.2018

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.05.2022

10.05.2022

problemowa

25.05.2022

7.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie