I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2010

19.03.2010

kompleksowa

12.04.2010

24.05.2010

Wystąpienie

 

7.01.2014

28.02.2014

kompleksowa

14.03.2014

9.05.2014

Wystąpienie

 

3.04.2018

17.05.2018

kompleksowa

5.06.2018

20.07.2018

Wystąpienie

 

7.04.2022

26.05.2022

kompleksowa

7.06.2022

6.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Samorządowy Zespół Administracyjny Szkół w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.03.2010

17.03.2010

problemowa

12.04.2010

24.05.2010

Wystąpienie

 

19.02.2014

28.02.2014

problemowa

14.03.2014

9.05.2014

Wystąpienie

 

26.04.2022

17.05.2022

problemowa

7.06.2022

6.07.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

10.04.2018

16.04.2018

problemowa

24.05.2018

12.06.2018

Wystąpienie