I. Kontrole w Starostwie Powiatowym

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.02.2010

29.03.2010

kompleksowa

23.04.2010

26.05.2010

Wystąpienie

 

14.01.2014

5.03.2014

kompleksowa

17.03.2014

12.05.2014

Wystąpienie

 

7.02.2018

2.03.2018

kompleksowa

12.03.2018

27.04.2018

Wystąpienie

 

27 i 31.08.2021

doraźna

31.08.2021

15.09.2021

Wystąpienie

Wystąpienie

12.01.2021

10.02.2022

kompleksowa

21.02.2022

9.03.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

3.03.2010

9.03.2010

problemowa

23.04.2010

26.05.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.03.2010

29.03.2010

problemowa

23.04.2010

26.05.2010

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Zespół Szkół Nr 3 w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

25.02.2014

27.02.2014

problemowa

17.03.2014

12.05.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Bursa Szkolna w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.01.2014

23.012014

problemowa

17.03.2014

12.05.2014

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

21.02.2018

26.02.2018

problemowa

12.03.2018

27.04.2018

Wystąpienie