I. Kontrole w Urzędzie Gminy

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

18.01.2010

17.03.2010

kompleksowa

30.03.2010

26.05.2010

Wystąpienie

 

13.01.2014

14.02.2014

kompleksowa

28.02.2014

28.04.2014

 Wystąpienie

 

20.02.2018

11.04.2018

kompleksowa

27.04.2018

19.06.2018

Wystąpienie

 

16.02.2022

1.04.2022

kompleksowa

11.04.2022

19.05.2022

Wystąpienie

Wystąpienie

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Spiczynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

8.03.2010

16.03.2010

problemowa

30.03.2010

20.05.2010

Wystąpienie

 

14.01.2014

20.01.2014

problemowa

14.02.2014

14.04.2014

Wystąpienie

 

 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Spiczynie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

5.03.2018

13.03.2018

problemowa

27.04.2018

19.06.2018

Wystąpienie