I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

- w tym dostępność cyfrowa (od 2020)

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

29.04.2010

29.04.2010

doraźna

29.04.2010

18.05.2010

Wystąpienie

 

31.01.2012

21.03.2012

kompleksowa

29.03.2012

25.05.2012

Wystąpienie

 

22.03.2016

18.05.2016

kompleksowa

1.06.2016

18.07.2016

Wystąpienie

 

4.05.2020

1.06.2020

kompleksowa

19.06.2020

17.07.2020

Wystąpienie

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Nałęczowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

9.03.2012

16.03.2012

problemowa

16.03.2012

19.04.2012

Wystąpienie

 

10.05.2016

18.05.2016

problemowa

1.06.2016

18.07.2016

Wystąpienie