I. Kontrole w Urzędzie Miasta

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

14.04.2010

16.04.2010

doraźna

27.04.2010

27.05.2010

Wystąpienie

 

27.10.2011

17.01.2012

kompleksowa

27.01.2012

23.03.2012

Wystąpienie

 

25.11.2015

13.01.2016

kompleksowa

29.01.2016

23.03.2016

Wystąpienie

 

24.09.2019

28.10.2019

kompleksowa

12.11.2019

17.12.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kontrole w jednostkach organizacyjnych

 

a) Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

13.01.2012

16.01.2012

problemowa

27.01.2012

19.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

11.01.2012

problemowa

27.01.2012

19.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Miejski Klub Sportowy „Lewart” w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

16.11.2011

22.11.2011

problemowa

27.01.2012

19.03.2012

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Gimnazjum Nr 2 w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.12.2015

problemowa

29.01.2016

23.03.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

4.01.2016

11.01.2016

problemowa

29.01.2016

23.03.2016

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 f) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

17.10.2019

21.10.2019

problemowa

12.11.2019

19.12.2019

Wystąpienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

g) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie

 

Data przeprowadzenia kontroli

Rodzaj / zakres kontroli

Protokół kontroli (data podpisania)

Wystąpienie pokontrolne

Inne

Od

Do

Data wysłania

Plik (pdf)*

24.09.2019

7.10.2019

kompleksowa

12.11.2019

17.12.2019

Wystąpienie